Smartest Parrots
Хибридни Ара F3 трето поколение хибриди

Хибридни Ара F3 трето поколение хибриди

Развъждането на ара за производство на хибриди за търговията с домашни любимци е резултат от текущия интерес и популярност на тези птици. Тези хибриди често са много красиви птици с отчетливо оцветяване. Някои разновидности на хибридни ара са второ или трето поколение птици или дори повече. Резултатът от хибридизацията за много видове е стерилно потомство. Но това не е вярно за хибридите на ара от първо поколение F1 и обикновено хибридите от ара от второ поколение F2 също не са стерилни. Интересно е обаче да се отбележи, че според съобщенията има по-висок процент на стерилност при хибриди от трето поколение F3 и други. Това може да е причината да не виждаме наплив от четвърто поколение F4 хибриди Ара.

Тук няма да сложим снимки на тези птици. Не бихме искали да подвеждаме драгия читател, тъй като от една страна те до голяма степен се припокриват с останалите хибриди, тъй като в гените си носят различните видовее ара и в зависимост от доминиращия фактор могат да се срещан в много цветови вариации, от друга страна характера им е труден за определяне на един от родителите именно заради смесицата от гени.

Camelina Macaw F3 Родители: Camelot Macaw x Catalina Macaw

Capri Macaw F3 Родители: Camelot Macaw x Scarlet Macaw - този хибрид е с изключително изразено жълто и оранжево.

Fiesta Macaw F3 Родители: Camelot Macaw x Harlequin Macaw

Hyacinth Macaw x Jubilee Macaw Scarlet Macaw - няма хибридно име

Scarlet Macaw X (Catalina X Military) -  няма хибридно име

 

Хибридни личности

Едно от предизвикателствата при кръстосаното размножаване на хибридите е тенденцията оцветяването да се размазва. Това е установено предимно при някои кръстоски от трето поколение и по-дълбоки кръстоски, а понякога дори и при някои птици от второ поколение. Що се отнася до техния темперамент и поведение, тези характеристики са несигурни. Изглежда, че хибридите наследяват черти и на двамата родители, макар и често по-силно тези на единия или другия родител.

Хибридни имена на ара

За разлика от научно описаните видове животни, срещащи се в природата, няма научни имена за хибридните ара. Те се разпознават предимно като кръстоска между „това“ и „онова“. Присвояването на общи имена обаче има подобна история като общите имена за научно описани видове животни. Често срещаните имена, макар и често произлизащи от научното име, се измислят също толкова лесно поради местоположение или поради физически описания като цвят или шарка. Това важи и за някои общи имена, измислени за научно описани видове. Едно име често се използва от един човек, а след това се използва от други и се разпознава като прието име.

Имената на хибридните Ара са доста красиви и описателни, неща като „капри“, „смарагд“, „дъга“, „рубин“ и „детлина“ всъщност това са това, което виждаме.