Smartest Parrots
Да помогнем на дивите папагали

Да помогнем на дивите папагали

2021-12-09

ПРИЕМЕТЕ малка част от отговорността за ВСИЧКИ папагали, дори ако имате само един.

НИКОГА не купувайте див уловен папагал. За всеки, който стигне до магазин за домашни любимци, четирима са умрели по пътя. Ръчно отглежданите папагали правят много по-добри и по-приветливи домашни любимци.

А знаете ли колко струва спасяването на папагал или друг вид от изчезване? Няма ясен отговор поради сложността на събирането на цялата необходима информация за вероятните разходи. Въпреки това е наложително да опитате, тъй като наличните ресурси за опазване са ограничени и трябва да се използват за оптимален ефект.

Преди повече от седем години авторитетна научна статия (McCarthy et al. 2012) направи преглед на вероятните финансови разходи за предотвратяване на изчезването на застрашени видове и за защита и ефективно управление на всички сухоземни обекти от глобално природозащитно значение. Тези разходи бяха изчислени на 4,76 милиарда долара годишно за намаляване на риска от изчезване на всички глобално застрашени видове и 76,1 милиарда долара годишно за установяване и поддържане на защитата на сухоземните обекти.